Magda
Husáková - Lokvencová

divadelná režisérka

Irena
Blühová

fotografka

Zora
Jesenská

fotografka 

Soňa
Kovačevičová

etnografka

Hana
Gregorová

spisovateľka, feministka

Magdaléna
Schwingerová

speváčka, herečka

ĽUDMILA
PAJDUŠáková

astronómka

ĽUDMILA
​ŠAPOŠnikoVOvá - AUJESKÁ

pilotka

Izabela 
textorisová

botanička

trixi
Beatrix ČELKOVÁ

NAJMLADŠIA ŠPIÓNKA EURÓPY